crypto-inzichten.nl

Raad van EU bereid crypto voorstellen DORA en MiCA voor

by crypto-inzichten.nl

De Europese Raad heeft deze week een tweetal voorstellen, DORA en MiCA, aangenomen die betrekking hebben op digitale activa zoals cryptocurrency. Met de uitvoering van deze voorstellen, worden er kaders te gecre√ęerd voor de regelgeving ten aanzien van de handel in cryptocurrency. Het achterliggende doel is om de cybercriminaliteit terug te dringen en een betere bescherming te bieden aan de consument. Het gaat hierbij dus niet om de bestrijding van witwassing et cetera

Profiteer van deze kans!
Goedkoop crypto kopen? Via onderstaande link krijg je vandaag een welkomstbonus ūüéĀ‚Äč van ‚ā¨1000 bij Bitvavo, de goedkoopste en beste cryptobeurs van Nederland.

Uniforme regels DORA en MiCA

Beide verordeningen, Digital Operational Resilience Act (DORA) en Markten in Crypto-activa (MiCA), zijn een onderdeel van het digitale financieringspakket dat door de Raad is bedacht. Naast deze DORA en MiCA verordeningen bevat het financieringspakket ook nog eens de algemene strategie die door de Raad van de EU wordt gehanteerd in het kader van de regulering van crypto-activa alsmede een voorstel ten aanzien blockchaintechnologie.

De raad wil hiermee zorgen dat er uniforme regels komen voor cryptohandel in de EU. Men wil ook voorwaarden scheppen waarin innovatie mogelijk is en investeerders in alle staten van de EU op adequate wijze worden beschermd. Dit in plaats van de versplinterde aanpak die momenteel wordt gehanteerd, waarbij de regels per EU-staat verschillen.

In het betreffende voorstel valt op te maken dat het digitale geldwezen een steeds prominentere plek in het economische landschap van de EU inneemt. Het is van enorm groot belang dat er een klimaat wordt geschept waarin innovatieve bedrijven kunnen floreren. 

Hierbij moet wel terdege rekening worden gehouden met de risico’s voor zowel investeerders als consumenten. Volgens insiders vormt het gesloten akkoord dat hier een goed evenwicht tussen zal ontstaan. Men heeft er alle vertrouwen in dat er ook op korte termijn een akkoord met het Europees Parlement zal komen over deze voorstellen.

DORA en MiCA

Dora en MiCA zijn dus vooral gericht op de bestrijding van de cybercriminaliteit. Zo worden in de DORA mandaten voor het risicobeheer ten aanzien van ICT-systemen opgesteld. Naast het feit dat het verplicht wordt gesteld om deze systemen te testen op eventuele cyberrisico’s, zorgt het ook voor duidelijke en uniforme regelgeving ten aanzien van rapportage in het geval er incidenten optreden.

Hiermee moet het voor Europese regelgevers eenvoudiger worden om onderzoek naar de impact te doen in situaties dat bepaalde bedrijven derde partijen inschakelen voor ICT-voorzieningen. Het heeft er alle schijn van dat deze regelgeving gericht is op derde partijen die worden verdacht van spionageactiviteiten voor andere overheden.

MiCA moet zorgen voor een duidelijk kader ten aanzien van het uitgeven van overdraagbare crypto activa en de dienstverlening daaromtrent. Het geeft aan dat bedrijven te zorgen voor meer transparantie in hun bedrijfsactiviteiten. Hierbij is het van belang dat men open en eerlijk moet zijn in marketingactiviteiten zoals die bijvoorbeeld bij memecoins of Icons plaatsvinden.

Er zijn wel verschillende uitzonderingen benoemd. Zo worden in het voorstel alle tokens of digitale valuta die in het bezit zijn van de centrale bank of bepaalde overheidsinstellingen ontzien. 

Ditzelfde geldt ook voor tokens die dienstdoen als NFT, loyaliteitspunten of specifieke tokens die fysieke diensten of activa vertegenwoordigen. In het voorstel wordt heel nadrukkelijk benoemd dat deze regelgeving niet van toepassing is op de gebruikte technologie maar alleen op natuurlijke of rechtspersonen.

EU MiCA en Dora

Vervolgstappen na DORA en MiCA

De volgende stap in dit verhaal is dat de Europese Raad zal gaan onderhandelen met het parlement over de gedane DORA en MiCA voorstellen. Op het moment dat er een voorlopig akkoord is bereikt, zullen beide organen de verordeningen ook formeel bekrachtigen.

De Sloveense minister van Financi√ęn Andrej ҆ircelj spreekt over een specifiek en geharmoniseerd kader op EU-niveau dat nodig is om te kunnen voorzien in duidelijke en transparante regelgeving ten aanzien van cryptocurrency zelf maar ook alle aanverwante activiteiten en dienstverlening.¬†

Het moet ook zorgen voor verduidelijking van het toepasselijke rechtskader. Dit geharmoniseerd kader zal ook van toepassing moet zijn op crypto gerelateerde dienstverlening die op dat moment nog niet onder de wet- en regelgeving, met betrekking tot financi√ęle dienstverlening, van de Europese Unie vallen.

You may also like

Leave a Comment