crypto-inzichten.nl

Er komt geen EU verbod op Bitcoin, voorstel MiCA aangepast

by crypto-inzichten.nl

Mede om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen, was er enkele maanden terug sprake van een voorstel in het Europees parlement om cryptocurrencies die van proof-of-work gebruikmaken, te verbieden. Dit had te maken met het hoge energieverbruik. Als deze wet zou worden aangenomen, zou dit leiden tot een EU verbod op Bitcoin. Deze week werd echter bekend gemaakt, dat dit niet doorgaat en dat het voorstel is aangepast.

Reden voor EU verbod op Bitcoin wat het hoge energieverbruik

Dat er een voorstel is gemaakt over een verbod op proof-of-work, met een EU verbod op Bitcoin als gevolg, is vanwege de enorme hoeveelheid energie die er bij het minen van Bitcoin benodigd is. Deze discussie loop nu niet alleen binnen het Europees parlement, maar liep al eerder in landen buiten de EU. Zo stelde China vorig jaar nog een algeheel verbod op het minen van Crypto in verband met het hoge energieverbruik.

In Europa voerde men deze discussie ook, maar tot een echt voorstel kwam het nooit. Tot november vorig jaar, toe er een overheidsinstantie uit Zweden in een open brief opriep om het minen van crypto niet langer toe te staan.

Diverse politici uit verschillende EU-lidstaten waren het met de Zweden eens en pleitten voor een EU verbod op Bitcoin. Gelukkig kreeg deze groep niet de overhand en zijn er voldoende politici die voor een goede regulering in plaats van een verbod.

EU verbod op Bitcoin

Verbod op Bitcoin uit voorstel geschrapt

Desondanks werd in eerst instantie het verbod toch opgenomen in MiCA, wat staat voor Markets in Crypto Assets. In paragraaf 61 (9c) van deze set van regels stond vermeld dat proof-of-work verboden moest gaan worden.

Het feit wil nu dat het Duitse nieuwsplatform BTC-ECHO een nieuwe versie van het MiCA-voorstel heeft kunnen lezen. Deze nieuwe versie is gemaakt in opdracht van het Europees Parlement. Wat direct opvalt is dat de betreffende paragraaf in zijn geheel is geschrapt. Dit houdt in dat er dus geen EU verbod op Bitcoin komt.

Stefan Berger, een Duitse politicus die namens het CDU lid is van het Europese parlement bevestigde in een tweet dit verhaal. Hij voegde eraan toe dat er nog wel een stemming moet plaatsvinden. Berger is ook voorzitter van de commissie voor economie en valuta. Door de functie heeft hij het nodige in de melk te brokkelen. Vooral de fracties van Links, de Sociaal-Democraten en de Groenen vroegen om stevige regelgeving.

Uitstel van stemming EU verbod op Bitcoin

De oorspronkelijke datum dat er over de volledige MiCa zou worden gestemd was afgelopen maandag. Berger heeft deze stemming echter opgeschort. Tegen BTC-Echo zei hij hierover het volgende:

​​”Er is inderdaad bevestigd dat een meerderheid voor het uitstellen van de MiCA-stemming was. De kwestie van proof-of-work was de achterliggende reden hiervan. Inmiddels zijn de onderhandelingen hervat. We willen de MiCA nu zo snel als het kan door het Europese parlement krijgen, daarna volgt nog een trialoog.”

Bij deze trialoog zullen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europese parlement betrokken zijn. Maar zoals gezegd zal er een stemming in het parlement moeten plaatsvinden.

Transparant over energieverbruik

Berger zei in een eerder interview al eens dat hij niet voor een EU verbod op Bitcoin is. Wel vindt hij het van groot belang dat crypto-projecten open kaart spelen en transparant zijn, wanneer het gaat over het energieverbruik. Dergelijke informatie wil hij dan ook terugzien in de White paper van deze projecten. Dit ziet hij graag terug in de White paper van nieuwe cryptoprojecten, waarbij er een onafhankelijke partij een soort keurmerk kan af geven. Berger zei te hopen dat er een compromis kan worden gesloten.

You may also like

Leave a Comment