crypto-inzichten.nl

Ethereum Name Service koers verwachting, wat doet de ENS koers?

by crypto-inzichten.nl

Benieuwd naar de Ethereum Name Service koers verwachting? Lees dan snel verder in dit artikel vertellen we je meer over Ethereum Name Service (ENS), de ENS koers en meer over het laatste Ethereum Name Service nieuws.

Wat is Domain Name Service?

Net als internet protocol adressen zijn blockchain adressen voor cryptocurrency wallets moeilijk te gebruiken door de gemiddelde gebruiker. Gelukkig hebben computerwetenschappers domeinnamen ontwikkeld door te investeren in het Domain Name System (DNS), dat het mogelijk maakt menselijk leesbare domeinnamen aan IP adressen te koppelen.

DNS koppelt IP adressen aan voor mensen leesbare DNS namen. In plaats van 172.64.147.202 in je adresvakje te typen, typ je beincrypto.com, en je wordt naar de website geleid.

Ondanks alle technologische vooruitgang in de blockchain en crypto sector, gebruikt het systeem nog steeds een systeem dat lijkt op de oude IP adres opzet. Om crypto naar iemand anders te sturen heb je diens cryptocurrency wallet adres nodig, dat een lange reeks tekens is. Dat adres onthouden is hoogst onwaarschijnlijk, en het is ook niet aan te raden omdat blockchain transacties onomkeerbaar zijn. Dat betekent dat als je geld naar het verkeerde adres stuurt, je het nooit niet meer terugkrijgt. 

Om de moeilijkheid van de taak beter te begrijpen, zie je hier hoe een Ethereum (ETH) adres er uitziet: 0xd0eAf74B8c5bF457C7a81c3fe277aDb6Ed32DCF4. Het is een 42-karakter lange string, en het wordt algemeen aangeduid als het publieke adres van een cryptocurrency wallet. Je kunt Ethereum netwerkadressen herkennen omdat ze altijd met “0x” beginnen.

De belangrijkste problemen met het hebben en gebruiken van een blockchain adres hebben te maken met de moeilijkheid om het met anderen te delen en het grote risico om een cryptocurrency wallet adres verkeerd in te typen en zo je geld te verliezen.

Verder is het belangrijk te erkennen dat de meeste gebruikers van cryptocurrency nog nieuw zijn met de technologie en ze nog maar net beginnen te verkennen. Te maken hebben met lange reeksen tekens zal sommigen van hen waarschijnlijk afschrikken, uit angst om een fout te maken.

Dit is waar de Ethereum Name Services (ENS) om de hoek komt kijken.

ENS koers verwachting

Wat is de Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service (ENS) is een naamgevingsprotocol dat mensen in staat stelt gemakkelijk te onthouden domeinnamen te gebruiken voor hun cryptocurrency adressen. Het protocol vertaalt die dan naar een machineleesbaar adres. Dit proces vertoont veel overeenkomsten met het DNS systeem dat we voor het internet gebruiken. Bovendien geeft het gebruikers een instrument in handen dat hun online aanwezigheid kan verenigen en hen kan helpen de stap naar het rijk van web3 te zetten. ENS zou wel eens het verschil kunnen maken in hoe we in de web3 wereld met elkaar omgaan. In dit artikel leggen we je ook uit waarom dat het geval zou kunnen zijn.

De Ethereum Name Service is een open, gedistribueerd en schaalbaar naamgevingssysteem dat rechtstreeks met de Ethereum blockchain interageert. Vergelijkbaar met de DNS heeft de ENS de rol van een domeinnaamdienst die door mensen leesbare adressen, zoals “name.eth,” in kaart brengt in een door machines leesbaar adres, zoals deze lange hexadecimale string: “0xd0eAf74B8c5bF457C7a81c3fe277aDb6Ed32DCF4.”

De gepersonaliseerde ENS adressen stellen gebruikers in staat hun cryptocurrency fondsen en tegoeden te beheren door eenvoudig een mensvriendelijke domeinnaam te gebruiken. ENS domeinen beogen de gebruikersnamen van web3 te worden, en er kunnen crypto portefeuilles, websites, hashes van inhoud, en metadata in opgeslagen worden. Eigenaars kunnen al hun crypto portefeuilles onder een enkel ENS domein verbinden en cryptocurrencies of NFT’s ontvangen.

Dit betekent dat transacties veilig en gedecentraliseerd verlopen zonder dat lange en ingewikkelde adressen nodig zijn. Dit verkleint de kans op vergissingen bij het invoeren van het adres van de ontvanger waar geld naartoe gestuurd wordt.

Hoewel het ENS identiek mag zijn aan het DNS systeem van de jaren ’80, is de architectuur toch anders. Het ENS lijkt op het DNS in die zin dat het een systeem gebruikt dat domeinen heet. De maker of eigenaar van het domein heeft controle over het top-level domein en over eventuele subdomeinen.

Iedereen kan eigendom van domeinen verwerven voor eigen gebruik. ENS ondersteunt het importeren van DNS namen die al eigendom zijn van gebruikers voor gebruik op ENS. Door de hiërarchische aard van ENS kan iedereen subdomeinen voor zichzelf of anderen maken. Zo kun je bijvoorbeeld “pay.name.eth” aanmaken als je “name.eth” bezit en er alle gewenste configuraties op loslaten.

ENS kan zowel op het hoofdnetwerk van Ethereum als op verschillende testnetwerken worden ingezet.

De geschiedenis van ENS

De aanvankelijke ontwikkeling van het ENS werd in 2017 geleid door Alex Van de Sande en Nick Johnson van de Ethereum Foundation. Maar in 2018 scheidde het zich af in een andere organisatie onder leiding van Nick Johnson.

True Names LTD beheert de ontwikkeling van ENS, een Singaporese non-profit organisatie. Het ENS team bestaat uit ervaren Solidity ontwikkelaars, en ook uit enkelen die vroeger bij de Ethereum Foundation werkten.

Het project verdeelde in nov. 2021 ENS tokens onder de gebruikers van de dienst en creëerde een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) om de dienst te beheren. True Names Limited is de rechtspersoon die zich met de DAO verbindt. ENS token-houders kunnen hun vermogen op dezelfde manier gebruiken als aandeelhouders van een bedrijf; ze hebben de mogelijkheid beslissingen te nemen over prijsstelling en protocolwijzigingen, en ook om fondsen binnen de schatkist te beheren.

De toevoeging van ENS tokens aan het financieringsmodel van het project maakte het mogelijk om van subsidies over te stappen. De ENS tokens kunnen verhandeld worden voor Amerikaanse dollars en andere cryptocurrencies op crypto beurzen. Dit zorgt voor een financieel steunsysteem voor de ontwikkelaars van het project.

De ENS Foundation

De ENS DAO wordt vertegenwoordigd door de ENS Foundation. De foundation is in staat om juridische steun te verlenen aan DAO deelnemers.

De ENS Foundation, een foundation met beperkte aansprakelijkheid, is geregistreerd op de Kaaimaneilanden. Ze heeft geen winstoogmerk en keert geen dividenden uit aan haar leden of bestuurders. Eén toezichthouder wordt aangesteld door DS Limited, een bedrijf op de Kaaimaneilanden.

Meer details over de ENS DAO en de werking van de ENS foundation vind je op de ENS documentatie pagina.

Waarin onderscheidt ENS zich?

De ENS domeinnaam is je IBAN equivalent, waarmee anderen cryptocurrency naar je wallet kunnen sturen. Met ENS kun je een “bijnaam” voor je publieke adres maken. Dit betekent dat je in plaats van een lange tekenreeks met een vriend te delen, een link hebt als “Julia.eth,” die automatisch met je publieke adres verbonden is.

De ENS is gemaakt voor Ethereum smart contracts en is eigen aan het Ethereum ecosysteem. Het heeft niet de beveiligingsproblemen die een DNS systeem heeft. De DNS records voor domeinnamen en namen worden op een centrale server bijgehouden. Ze zijn kwetsbaar voor hackers. Er zijn elk jaar duizenden aanvallen op DNS’s en internet providers.

Maar ENS records kunnen niet gehackt of gewist worden en worden beschermd door de Ethereum Blockchain. Door een ENS domein te gebruiken wordt bovendien de hele interactie tussen gebruikers transparanter en gemakkelijker te volgen. Dit geeft gebruikers van de Ethereum blockchain de unieke kans om een wallet te openen en zich te onderscheiden van de andere adressen.

Hoe brengt ENS het er vanaf tegenover DNS?

Zowel het Domain Name System (DNS) als de Ethereum Name Service (ENS) zijn protocollen die menselijke interacties met web2 en web3 aankunnen. DNS zet een IP-adres om in een door mensen leesbare string, die bekend staat als een URL.

De Ethereum Name Service (ENS) zet een Ethereum adres om in een door mensen leesbare tekenreeks die als een URL is opgemaakt. Beide functies zijn vergelijkbaar met een telefoonboek. Het is mogelijk iemands naam in een telefoonboek op te zoeken en het nummer te vinden waarmee je contact met hem kunt opnemen.

Web2 kan naadloos samenwerken met de DNS als onderdeel van een netwerk van internetprotocollen. Web3, het concept dat het nieuwe, gedecentraliseerde internet beschrijft, staat nog in de kinderschoenen en kent nog vele uitdagingen.

ENS’s voornaamste doel is om web3 begrijpelijker te maken en crypto-adressen te delen. Naarmate de tijd verstrijkt zullen meer blockchain protocollen ENS ondersteunen en integreren als onderdeel van hun web3 integratie.

Ethereum Name Service vs. Onstoppable Domains

Natuurlijk is er nog een foundation die de manier waarop mensen met blockchain adressen omgaan wil vereenvoudigen. De belangrijkste concurrent van ENS is Unstoppable Domains, dat ook overdraagbare domeinen aanbiedt.

Zowel Unstoppable Domains, als ENS, zijn gebouwd op de Ethereum blockchain. Ze bieden beide gebruikers de mogelijkheid om een menselijk leesbaar crypto-adres te maken en te registreren.

Er zijn echter enkele belangrijke verschillen in de filosofie achter deze projecten. ENS is een open protocol dat zichtbaar is voor het publiek. Het is ontwikkeld door een non-profit organisatie en richt zich op besluitvorming in de gemeenschap en decentralisatie.

Onstoppable Domains is een bedrijfsgericht project. Veel domeinen zijn “merkbeschermd” om te voorkomen dat individuen specifieke namen, woorden of zinnen bezitten. Sommige individuen hebben geklaagd dat ze geen domeinen met hun naam kunnen kopen, ook al is het domein niet in gebruik.

Een groot verschil tussen ENS en Unstoppable domains is de betalingswijze. Met ENS domeinen kun je aankopen doen voor een beperkte tijd, net als met gewone websitedomeinen, en je moet je domein telkens vernieuwen als het afloopt. Omdat je Ethereum (ETH) moet gebruiken om het ENS domein te betalen en kosten te hebben, zullen de prijzen verschillen afhankelijk van het moment waarop je het domein wilt kopen.

Je kunt je ENS domein echter voor vele jaren veilig stellen en maar één keer, tijdens de registratie, de gasprijs betalen. Een ander interessant aspect is dat iedereen de registratie van je ENS domein kan verlengen, maar dit geeft nog geen eigendom over je domein.

Unstoppable Domains hoef je maar één keer te registreren, en er is geen vervaldatum voor je domein. Ook staan ze meerdere betalingsmogelijkheden toe (credit/debit card, PayPal, crypto, en via de Crypto.com app).

Wat maakt ENS bijzonder

Het ENS is gebouwd met behulp van Ethereum’s smart contract en erft alle voordelen van het netwerk. Daardoor is het veiliger en privéer en beter bestand tegen censuur dan de internet Domain Name Service (DNS).

Het toekomstige web3 wil een gedecentraliseerde en open infrastructuur zijn, en dat is alleen zinvol bij gebruik van internet-naam-infrastructuur zoals ENS domeinen. Omdat ENS gebruik maakt van het bestaande Ethereum ecosysteem, kan het gemakkelijk samenwerken met andere slimme contracten en toepassingen die op Ethereum gebouwd zijn.

De voordelen van ENS

De belangrijkste voordelen van het hebben en gebruiken van een ENS domein zijn:

  • Meerdere webdiensten gecombineerd in één
  • Mogelijkheid om je online aanwezigheid te verbinden
  • Centrale opslagidentiteit die eigendom is van de gebruiker
  • ENS is ook een router voor niet-Ethereum adressen, zoals BTC, LTC, enz.
  • De ENS naam kan aan een contractadres gekoppeld worden en een functie activeren als er geld ontvangen wordt
  • Het ENS domein is koppelbaar aan IPFS om daadwerkelijk een censuurbestendige website achter de ENS naam te hosten
  • Gebruikers kunnen subdomeinen gekoppeld hebben aan verschillende adressen voor verschillende doeleinden

Hoe werkt de ENS

ENS is gebouwd op twee Ethereum smart contracts. De eerste is het ENS register, dat alle op ENS geregistreerde domeinen registreert. Het bewaart ook drie cruciale stukjes informatie over elk domein. Dat zijn de domeineigenaar, de resolver, en de caching tijd.

De resolver is het tweede smart contract. Het zet domeinnamen om in machineleesbare adressen en omgekeerd. Dit smart contract koppelt elk domein aan de juiste gebruiker, website, of adres.

Hoe krijg je je eigen ENS domein?

Om je web3 gebruikersnaam te maken, heb je een Ethereum wallet nodig – zoals MetaMask – en bezoek je de ENS domeinen web app. Zoek eerst naar een domeinnaam. Als je er een gevonden hebt, moet je het registratieproces voltooien. Dit omvat het verifiëren van twee transacties uit je wallet en het betalen van de jaarlijkse vergoeding van $5/jaar, als de naam langer is dan vijf tekens. Als je het domein eenmaal hebt, kun je het koppelen aan je crypto wallets en websites.

Je kunt ook meerdere subdomeinen aanmaken, zoals email.rick.eth en website.rick.eth onder hetzelfde ENS domein. Merk op dat elke wijziging direct op de Ethereum blockchain gebeurt en dat er een gasprijs aan verbonden is, die kan variëren naargelang de dag en het tijdstip waarop je je gegevens probeert te wijzigen.

Het is ook de moeite waard op te merken dat ENS domeinen schaars zijn, en dat het proces erg lijkt op hoe je een DNS naam zou kopen. Omdat dit nog een nieuwe kant van web3 is, kopen sommige crypto-enthousiastelingen meerdere ENS domeinen, in de hoop ze later te kunnen omdraaien, als meer mensen en merken in web3 stappen. Zo is “exchange.eth” verkocht voor 6.660 ETH, en “weather.eth” verkocht voor 300 ETH.

Het ENS register ondersteunt ook de meeste populaire DNS namen zoals .com, .org, .io, .app en nog veel meer.

Wat is het ENS bestuurstoken?

ENS is een open-source protocol dat volledig gedecentraliseerd is. Het wordt door de gemeenschap bestuurd door een DAO, die bestaat uit leden van de gemeenschap die ENS tokens bezitten.

De ENS DAO wordt volledig bestuurd en gecontroleerd door de gemeenschap met behulp van het ENS token. Dit token is het nutstoken en bestuurstoken waarmee gebruikers voorstellen kunnen indienen en stemmen om de toekomstige richting van het protocol vorm te geven. Iedereen kan op de ENSDAO stemmen voor voorstellen als hij ENS tokens bezit. Zoals bij elke DAO kunnen geen veranderingen in het protocol worden aangebracht zonder een stemming van het bestuur.

ENS tokenomics

ENS governance token is een ERC-20 token. De maximale voorraad is 100 miljoen ENS tokens. Om ENS onder de gemeenschap te verdelen, wezen ontwikkelaars 25% toe aan gebruikers die zich vóór 31 okt. 2021 voor een ENS domein hadden aangemeld. De ENS tokens zijn via airdrops gedistribueerd en de verdeling was als volgt:

  • 50% gemeenschapskas (ENS DAO)
  • 25% Airdrop aan .eth houders
  • 25% ENS contribuanten

De ontwikkelaars verdeelden de tokens naar wallets die ENS domeinen hadden. De toewijzingen waren gebaseerd op de lengte van de tijd dat een ENS domein in het bezit van een gebruiker was.

Dit betekent dat toevallige gebruikers bij de airdrop tokens ter waarde van tienduizenden dollars konden krijgen, terwijl domeineigenaren die al lang bestaan veel grotere toewijzingen kregen.

Ethereum Name Service koers verwachting

In mei 2022 stond de circulerende voorraad op ongeveer 20,24 miljoen ENS. Momenteel handelt het token rond $14, en de market cap bedraagt $279.6 miljoen. Volgens WalletInvestor zou de prijs van ENS kunnen dalen en $1,16 bereiken tegen eind 2022 en $0,40 tegen eind 2027.

ENS is beschikbaar op de populairste gecentraliseerde cryptocurrency beurzen, waaronder Bitvavo en Binance.

Hieronder een overzicht van de Ethereum Name Service koers:

Wat kun je met ENS doen?

Het belangrijkste waar cryptocurrency gebruikers ENS voor kunnen gebruiken is om hun lange adressen te vervangen door door mensen leesbare domeinen die crypto operaties vergemakkelijken. Mensen kunnen gemakkelijk een ENS onthouden dat zoiets is als “naam.eth,” maar zullen het bijna onmogelijk vinden om een string als “0xd0eAf74B8c5bF457C7a81c3fe277aDb6Ed32DCF4” te onthouden.

Tegelijk bespaart dit hen tijd en mogelijke vergissingen als ze verbinding maken met een nieuwe DApp die hen vraagt het adres van hun wallet in te voeren.

ENS domeinen personaliseren details van wallets, en dit maakt het gemakkelijker voor iedereen die je geld wil overmaken of andere gegevens zoals je website of sociale media handvat. Deze eigenschap kan de frauduleuze pogingen beperken van anderen die zich als jou proberen voor te doen en geld stelen van je vrienden of medewerkers.

ENS zou de kern van web3 kunnen zijn

Het ENS is gemaakt voor Ethereum smart contracts en is eigen aan het Ethereum ecosysteem. Dit betekent dat het zijn veiligheid en transparantie erft, in tegenstelling tot de DNS records die op centrale servers bewaard worden die kwetsbaar blijven voor hackers. 

Cryptografie is complex en kan beginners ontmoedigen om ermee aan de slag te gaan. ENS heft deze barrière op door cryptografie gemakkelijker en toegankelijker te maken. ENS zet de machine-leesbare publieke adressen om in korte, memorabele links, die transacties en interacties met elke cryptocurrency of NFT mogelijk maken. Het beoogt alle wallets, websites en subdomeinen onder één link te brengen, waardoor crypto toegankelijker en minder technisch wordt.

Naarmate blockchain adressen toegankelijker worden voor nieuwe gebruikers van cryptocurrency, zouden we op lange termijn een algemene toename in adoptie kunnen zien. Voor een succesvolle wereldwijde adoptie van crypto zijn ENS en andere soortgelijke stimuleringsmaatregelen van cruciaal belang.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen ETH en ENS?

De Ethereum Name Service (ENS) is een gedistribueerd, open en uitbreidbaar naamgevingssysteem dat gebaseerd is op de Ethereum blockchain. De taak van ENS is om door mensen leesbare namen als ‘alice. eth’ te mappen naar machineleesbare identifiers als Ethereum adressen, andere cryptocurrency adressen, inhoudshashes, en metadata.

Wat is ENS crypto?

ENS is een Ethereum token dat de Ethereum Name Service bestuurt, een protocol voor door mensen leesbare crypto-adressen en gedecentraliseerde domeinnamen. ENS zal gebruikt worden om veranderingen aan het protocol voor te stellen en erover te stemmen.

Waar kan ik Ethereum Name Service (ENS) kopen?

Je kunt ENS bij verschillende crypto exchanges kopen en verhandelen. Sinds eind juli is ENS verkrijgbaar bij Bitvavo. De Ethereum Name Service koers verwachting ziet er goed uit, dus het is zeker een optie om te overwegen.

BitvavoBitcoinMeesterBinance
De beste en goedkoopste crypto-broker van NederlandHet grootste crypto aanbod van NederlandDe grootste crypto-exchange ter wereld
Meer dan 150 cryptocurrencies
Betalen met iDeal
Nederlandse klantenservice
Geregistreerd bij DNB
Rating: 9,5
Ontvang €1000 handelskorting 
Meer dan 200 cryptovaluta
Betalen met iDeal
Nederlandse klantenservice
Ingebouwde wallet
Rating: 9,5
Tussen de 1% tot 2% per transactie
Meer dan 350 cryptomunten
Kopen, traden en staken
Engelstalige klantenservice
Veel gebruikersfuncties
Rating: 9,2
Max 0,10% handelskosten per transactie
Meld je aan bij BitvavoMeld je aan bij BitcoinMeester Meld je aan bij Binance

Benieuwd naar de koers verwachtingen van andere populaire cryptomunten?

In dit artikel heb je meer gelezen over de Augur koers verwachting. Maar ben je benieuwd naar de koersverwachting van andere populaire cryptocurrencies? Deze kun je vinden op deze website bij crypto koers verwachtingen.

Het laatste Ethereum Name Service nieuws

Wil je goed op de hoogte blijven van de Ethereum Name Service koers? Houd dat de officiele Twitter account van Ethereum Name Service in de gaten:

You may also like

Leave a Comment