crypto-inzichten.nl

Cryptotermen en begrippenlijst

by crypto-inzichten.nl

Hieronder een korte uitleg van de meest voorkomende begrippen of cryptotermen. Sommige cryptotermen staan in het Engels omdat deze termen ook op die wijze worden geschreven in teksten over crypto.

 

Cryptotermen

 

Cryptotermen beginnend met een A

 • 51% Aanval

Wanneer één of een groep mijnwerkers meer dan 50% van de hashrate of rekenkracht van het netwerk controleert. Het staat ook bekend als een meerderheidsaanval.

 • Adres

Tekststring die de locatie van een bepaalde wallet op de blockchain aangeeft. Vaak een gehashte versie van een publieke sleutel.

 

De distributie van crypto activa aan het publiek, hetzij op grond van het bezit van een bepaald ander token, hetzij gewoon op grond van het feit dat men een actief wallet-adres op een bepaalde blockchain heeft.

 

 • Algoritme

Een opeenvolging van ondubbelzinnige instructies die worden gebruikt om een probleem op te lossen.

 

 • Alles of niets order (AON)

Een order die, eenmaal geplaatst, ofwel in zijn geheel moet worden uitgevoerd ofwel helemaal niet. Dit voorkomt het gedeeltelijk uitvoeren van orders.

 

 • All Time High (ATH)

De hoogste prijs van een cryptocurrency in een koersvaluta, zoals een dollar, BTC, ETH, of BNB.

 

 • Allocatie

Een allocatie van tokens of aandelen, die kan worden verdiend, gekocht, of apart gezet voor een bepaalde investeerder, team, groep, organisatie, of andere gerelateerde entiteit.

 

Een cryptocurrency die een alternatief is voor Bitcoin. Wordt gebruikt om cryptocurrencies te beschrijven die geen Bitcoin zijn.

 

 • Angel Investor

Vermogende investeerders die op zoek zijn naar mogelijkheden om ondernemers of startende bedrijven van financiering te voorzien.

 

 • Anti Money Laundering (AML)

Een kader dat bestaat uit wettelijke en regelgevende procedures om de stroom van fondsen die afkomstig zijn van illegale of dubieuze activiteiten te minimaliseren en in te dammen.

 

 • Application Programming Interface (API)

Een verzameling functies en procedures die gebruikers in staat stellen te interageren/communiceren met de gegevens van een toepassing of dienst, zoals een beurs, om de kenmerken van de dienst programmatisch uit te voeren.

 

 • Applicatie Specific Integration Circuit (ASIC)

Een geïntegreerd circuit dat is aangepast voor maximale prestaties bij een bepaald gebruik, in plaats van gebruik voor algemene doeleinden.

 

 • Arbitrage

Het kopen en verkopen van activa op verschillende markten om te profiteren van verschillende prijzen voor hetzelfde activum.

 

 • ASIC-resistent

Bij een ASIC-resistente cryptocurrency zijn het protocol en het mijnbouwalgoritme zo geconfigureerd dat het gebruik van ASIC-machines om de munt te delven ofwel onmogelijk is, ofwel geen significant voordeel oplevert in vergelijking met traditioneel GPU-mijnen.

 

 • Activabeheer

Een systeem of methode dat individuen of bedrijven helpt activa te beheren. Namens hun klanten of hun eigen klanten.

 

 • Atomic Swap

Smart contract technologie die de uitwisseling van een cryptocurrency voor een andere mogelijk maakt zonder gebruik te maken van gecentraliseerde tussenpersonen, zoals beurzen.

 

 • Aanvalsoppervlak

Punten in een softwareomgeving waar een aanvaller kan proberen binnen te dringen of gegevens uit het systeem te halen.

 

 • Auction – veiling

Een live-evenement waarbij activa of diensten worden verhandeld via een biedproces, dat vaak wordt geleid door een veilingmeester.

 

Cryptotermen beginnend met een B

 

Een negatieve trend in de prijzen van een markt. Wordt veel gebruikt, niet alleen in de cryptocurrency ruimte maar ook in de traditionele markten.

 

 • Benchmark

Een meetstandaard die kan worden gebruikt om de prestaties van een bepaald actief of beleggingsportefeuille te meten.

 

 • BEP-2

Een technische standaard die een reeks regels vastlegt voor de uitgifte en het beheer van tokens in het Binance Chain ecosysteem.

 

 • BEP-20

BEP-20 is een token standaard op Binance Smart Chain die ERC-20 uitbreidt, de meest voorkomende Ethereum token standaard. Je kunt het zien als een blauwdruk voor tokens die definieert hoe ze kunnen worden uitgegeven, wie ze kan uitgeven, en andere regels voor hun gebruik. Door de gelijkenis met Binance Chain’s BEP-2 en Ethereum’s ERC-20, is het compatibel met beide.

 

 • BEP-721

Een technische standaard die een set regels definieert voor de uitgifte van NFTs in het Binance Smart Chain ecosysteem.

 

 • BEP-95

BEP-95 is een Binance Evolution Proposal dat een real-time brandmechanisme introduceert in Binance Smart Chain.

 

 • Beta (Coëfficiënt)

Een instrument dat wordt gebruikt om de volatiliteit van een actief te meten in vergelijking met de volatiliteit van een specifieke portefeuille of marktindex.

 

 • Beta (Release)

Een vroege versie van een programma voor gebruikers om te testen en voor een team om feedback te krijgen. Bètafase komt na de alfa-fase.

 

 • Bid price – biedprijs

In de context van financiële markten is dit de waarde die kopers bieden voor een actief, zoals een grondstof, waardepapier of cryptocurrency.

 

 • Bid-Ask Spread

Het verschil in prijs tussen de laagste vraagprijs en de hoogste biedprijs in het orderboek voor een activum.

 

 • Bitcoin

Een cryptocurrency gecreëerd door de pseudonieme ontwikkelaar(s) Satoshi Nakamoto. De eerste cryptocurrency, aanvankelijk omschreven als een ‘Peer-to-Peer e-cash’.

 

 • Bitcoin Core

Leidende implementatie van de software die gebruikers in staat stelt om te communiceren met het Bitcoin-netwerk. Oorspronkelijk uitgebracht door Satoshi.

 

De cryptoterm Bitcoin Dominantie staat voor de verhouding tussen de marktkapitalisatie van Bitcoin en de som van de marktkapitalisaties van alle cryptocurrencies.

 

 • Bitcoin Pizza

De eerste bekende transactie om bitcoins in te wisselen voor fysieke goederen. Laszlo Hanyecz betaalde 10.000 BTC voor twee pizza’s.

 

 • Black Swan Event – zwarte zwaam gebeurtenis

Deze cryptoterm wordt gebruikt voor een gebeurtenis die vaak totaal onverwacht is en afwijkt van het verwachte resultaat, wat wijdverspreide vertakkingen veroorzaakt.

 

 • Blok

Een computerbestand waarin diverse transactiegegevens zijn opgeslagen. Vervolgens kunnen deze in een lineaire volgorde worden gerangschikt, wat een blockchain zal vormen.

 

 • Blokverkenner

Een online Blockchain webpagina die gebruikers in staat stelt om informatie over blokken, transacties, saldi en transactiegeschiedenissen te doorbladeren.

 

 • Blokhoogte

Het aantal blokken in de keten tussen zichzelf en het eerste blok op die blockchain (genesis blok of blok 0).

 

 • Blokbeloning

De som van munten toegekend door het blockchain protocol aan cryptocurrency miners voor elk succesvol gemijnd en gevalideerd blok.

 

 • Blockchain

Een gedecentraliseerd, gedigitaliseerd grootboek dat transactie-informatie over een cryptocurrency in chronologische volgorde vastlegt.

 

 • Bounty

Een beloning geplaatst door een groep of individu om bepaald werk, gedrag (zoals doorverwijzingen), of ontwikkeling te stimuleren.

 

 • Break-Even Point (BEP)

Het punt waar de totale kosten van een operatie gelijk zijn aan de huidige waarde of opbrengst.

 

 • Breakout

Wanneer de prijs van een actief buiten een bepaalde bandbreedte of patroon beweegt, meestal door uit een steun- of weerstandsgebied te breken.

 

 • BUIDL

Oorspronkelijk afgeleid van HODL, een term die verwijst naar je hoofd naar beneden houden en je concentreren op het bouwen van je product.

 

 • Bull Markt

Een positieve trend in de koersen van een markt. Het wordt veel gebruikt, niet alleen in de cryptocurrency ruimte, maar ook in de traditionele markten.

 

Cryptotermen beginnend met een C

 

 • Candlestick

Een grafische weergave van prijsactie die de open, close, high en low punten binnen een bepaalde periode weergeeft.

 

 • Capitulatie

Een periode van sterke verkoopactiviteit, waarbij beleggers hun posities opgeven en hun holdings zo snel mogelijk verkopen.

 

 • Centrale bank

Een financiële instelling die optreedt als monetaire autoriteit en de munteenheid, rentevoeten en geldvoorraad van een staat beheert.

 

 • Centrale verwerkingseenheid (CPU)

Het deel van een computer dat verantwoordelijk is voor het interpreteren van instructies van computerprogramma’s en het uitvoeren van bewerkingen.

 

 • Gecentraliseerd

Wanneer de planning- en besluitvormingsmechanismen geconcentreerd zijn op een bepaalde plaats binnen een systeem.

 

 • Circulerende voorraad

Het aantal cryptocurrency-munten of -tokens dat bij benadering openbaar beschikbaar is en op de markt circuleert.

 

 • Coin – Munt

Een cryptocurrency of digitaal geld dat onafhankelijk is van een ander platform, dat wordt gebruikt als een uitwisseling van waarde.

 

 • Collateral – onderpand

Het stellen van iets van waarde tegenover een lening om te garanderen dat de persoon die de lening aangaat de terugbetaling zal voltooien.

 

 • Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Amerikaans agentschap dat verantwoordelijk is voor de regulering van de derivatenmarkten, waaronder opties, swaps en futurescontracten.

 

 • Confirmation time – Bevestigingstijd

De tijd die verstrijkt tussen het moment dat een transactie bij het netwerk wordt ingediend en het moment dat deze wordt vastgelegd in een bevestigd blok.

 

 • Consumentenprijsindex (CPI)

Een consumentenprijsindex (CPI) is een maatstaf die wordt gebruikt om de effecten van inflatie over een bepaalde periode te volgen.

 

 • Credentials

Persoonlijke informatie. Voorbeelden zijn gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, kwalificaties en nog veel meer.

 

 • Cryptocurrency

Een digitale munteenheid die beveiligd is door cryptografie om te werken als een ruilmiddel binnen een peer-to-peer (P2P) economisch systeem.

 

 • Cryptografie

De wetenschap die wiskundige theorieën en berekeningen gebruikt om informatie te versleutelen en te ontsleutelen.

 

Cryptotermen beginnend met een D

 

 • Dead Cat Bounce

Deze cryptoterm beschrijft een kortstondig herstel van de koers van een dalend actief dat kort daarna wordt gevolgd door een voortzetting van de neerwaartse trend.

 

 • Decentralised Application – Gedecentraliseerde applicatie (dApp)

Applicaties die draaien op een P2P-netwerk van computers in plaats van op één centrale computer. Hierdoor kan de software op het internet draaien zonder door één enkele entiteit gecontroleerd te worden.

 

 • Decentralised Autonom Cooperation – Gedecentraliseerde autonome coöperatie (DAC)

Een DAC is een cryptoterm voor een organisatie die wordt bestuurd door aandeelhouders in plaats van door een centrale autoriteit.

 

 • Decentralised Autonom Organization – Gedecentraliseerde Autonome Organisatie (DAO)

Een systeem van hard-gecodeerde regels die bepalen welke acties een gedecentraliseerde organisatie zal ondernemen.

 

 • Decentralised Exchange – Gedecentraliseerde beurs (DEX)

Een beurs waar gebruikers geen geld hoeven te storten om met handelen te beginnen en die het geld niet voor de gebruiker vasthoudt. Gebruikers handelen in plaats daarvan rechtstreeks vanuit hun eigen wallet.

 

 • Decentralised Finance – Gedecentraliseerde Financiën (DeFi)

Het ecosysteem dat bestaat uit gedecentraliseerde financiële toepassingen ontwikkeld bovenop blockchain netwerken.

 

 • Decryptie

Deze cryptoterm wordt gebruikt voor een handeling waarbij een encryptieproces wordt teruggedraaid zodat onleesbare gegevens (cijfertekst) kunnen worden omgezet in leesbare gegevens (klare tekst).

 

 • Delisting

Deze cryptoterm refereert naar het verwijderen van een asset van een beurs, hetzij als een verzoek van het projectteam of als een beslissing genomen door de beurs.

 

 • Difficulty – Moeilijkheid

In cryptocurrency geeft difficulty de moeilijkheid aan die nodig is om een blok te ontginnen. Meer informatie op Binance Academy.

 

 • Difficulty bomb – Moeilijkheidsbom

De term ‘difficulty bomb’ duidt op de verhoging van de moeilijkheidsgraad van het delven in Ethereum, als onderdeel van de migratie naar Proof of Stake.

 

 • Divergentie

Wanneer de marktprijs van een actief en een technische indicator (bv. RSI, Volume, MACD) in tegengestelde richting evolueren.

 

 • Diversificatie

De allocatie van fondsen over verschillende soorten activa en jurisdicties om de algemene risico’s te verminderen.

 

 • Do Your Own Research – Doe uw eigen onderzoek (DYOR)

Dit is een cryptoterm met een waardevol advies. Het is altijd verstandig om zelf onderzoek te doen naar een munt of token in plaats van te volgen wat anderen zeggen.

 

 • Dollar Cost Averaging (DCA)

Het beleggen van vaste dollarbedragen gedurende regelmatige perioden, ongeacht de koers van het activum.

 

 • Dubbel uitgeven

Wanneer een bepaald bedrag aan munten meer dan één keer wordt uitgegeven. Meestal als gevolg van een koersaanval of een 51% aanval.

 

Cryptotermen beginnend met een E

 

 • Eclipsaanval

Deze cryptoterm wordt gebruikt wanneer de meerderheid van de peers op het netwerk kwaadaardig zijn en het netwerk monopoliseren om te voorkomen dat specifieke nodes informatie ontvangen van eerlijke nodes.

 

 • Encryptie

Het omzetten van informatie of gegevens in een beveiligde code om ongeoorloofde toegang tot de informatie of gegevens te voorkomen.

 

 • Enterprise Ethereum Alliance (EER)

De eerste wereldwijde standaardenorganisatie in de sector die een open, op standaarden gebaseerde architectuur en specificatie levert om de invoering van Enterprise Ethereum te versnellen.

 

 • ERC-20

Een technische standaard die wordt gebruikt om tokens uit te geven en te implementeren op de Ethereum blockchain, voorgesteld in november 2015 door Fabian Vogelsteller.

 

 • ERC-721

Een op Ethereum gebaseerd niet-fungibel token. Dit betekent dat elke token uniek is en dus niet uitwisselbaar.

 

 • Exchange

Een crypto marktplaats waar gebruikers cryptomunten kunnen kopen en verkopen.

 

Cryptotermen beginnend met een F

 

 • Fakeout

Een situatie waarin een trader een positie inneemt door te wedden op een koersbeweging die snel omkeert of uiteindelijk niet plaatsvindt.

 

 • Falling knife – Vallend mes

Deze cryptoterm refereert naar de actie van het kopen van een actief terwijl het snel in prijs daalt in de verwachting dat het zal opveren.

 

 • Fear Of Missing Out (FOMO)

Het gevoel van angst en bezorgdheid dat u een potentieel winstgevende kans zou kunnen missen.

 

 • Fear, Uncertainty, Doubt – Angst, Onzekerheid en Twijfel (FUD)

Deze cryptoterm beschrijft een marketingstrategie die gebruikt wordt om angst en onzekerheid te verspreiden onder klanten, handelaars, of investeerders.

 

 • Fiat

Geld dat door een regering tot wettig betaalmiddel is verklaard.

 

 • Fill Or Kill Order (FOK)

Een koop- of verkooporder die onmiddellijk in zijn geheel moet worden uitgevoerd, anders wordt hij geannuleerd.

 

 • First-Mover Advantage (FMA)

Het concurrentievoordeel van het eerste project dat een dienst of product op een nieuwe en onontgonnen markt of bedrijfstak brengt.

 

 • Fiscaal beleid

Beschrijft hoe de overheid de belastingtarieven van een land aanpast, en beïnvloedt hoe overheidsgeld moet worden geïnd en gebruikt.

 

 • Flappening

De naam om het moment te beschrijven waarop Litecoin (LTC) Bitcoin Cash (BCH) voorbijstreefde in termen van marktkapitalisatie.

 

 • Flippening

De naam om het moment te beschrijven waarop/als Ethereum (ETH) Bitcoin (BTC) voorbijstreeft in termen van marktkapitalisatie

 

 • Forced Liquidation

Wanneer de hefboompositie van een handelaar gedwongen wordt gesloten omdat deze niet voldoet aan de noodzakelijke margevereisten.

 

 • Forex (FX)

Forex staat voor Foreign Exchange Markets. Het is een wereldwijde markt voor de handel in fiatvaluta’s.

 

 • Full Node – complete node

Een computer die het geheel van regels van een onderliggend blockchain netwerk volledig implementeert en transacties en blokken op een blockchain volledig valideert.

 

 • Fundamentele Analyse (FA)

Het evalueren van een actief op basis van zijn onderliggende kenmerken en eigenschappen in een poging om tot een intrinsieke waarde van het actief te komen.

 

 • Fungibility

De eigenschap van een activum waarvan de individuele eenheden niet van elkaar te onderscheiden zijn in termen van waarde en functionaliteit.

 

 • Futures-contract

Een gestandaardiseerde versie van termijncontracten die worden gebruikt als een juridische overeenkomst om een actief in de toekomst te kopen of te verkopen tegen een overeengekomen prijs en op een overeengekomen datum.

 

Cryptotermen beginnend met een G

 

 • Gas

Het prijsmechanisme dat op de Ethereum blockchain wordt gebruikt om de kosten van smart contracts operaties en transactiekosten te berekenen.

 

 • Gas Limiet

De maximale prijs die een cryptocurrency gebruiker bereid is te betalen als vergoeding bij het verzenden van een transactie, of het uitvoeren van een smart contract functie.

 

 • Genesis Blok

Het allereerste blok dat is opgenomen op het desbetreffende blockchain-netwerk, ook wel Block 0 of Block 1 genoemd.

 

 • GitHub

Een site/systeem/map/opslagplaats waar een team hun open source of bedrijfseigen code kan delen, samenwerken en opslaan.

 

 • Golden Cross – Gouden Kruis

Een stijgend grafiekpatroon waarbij een voortschrijdend gemiddelde op kortere termijn boven een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn kruist.

 

 • Gwei

Een kleine denominatie van Ether. Wordt veel gebruikt als maatstaf voor de gasprijs. 1.000.000.000 wei = 1 Giga wei (Gwei)

 

Cryptotermen beginnend met een H

 

 • Hacker

Een persoon met een geavanceerd inzicht in computersystemen en netwerken, waaronder programmeurs en cyberbeveiligingsdeskundigen.

 

 • Haha Money Printe Go Brrrrr – Haha geldprinter Go Brrrrr

Haha Money Printer Go Brrrrr is een meme gemaakt als reactie op het plan van de Federal Reserve om in 2020 geld bij te drukken.

 

 • Halvering

Wanneer de blokbeloning van een cryptoactief, zoals bitcoin, daalt tot de helft van wat het daarvoor was; dit wordt gebruikt om een afnemende uitgiftesnelheid te creëren om uiteindelijk tot een eindige voorraad van een cryptoactief te komen.

 

 • Hard Cap

Het maximale bedrag aan fondsen dat een project wil ophalen tijdens hun Initial Coin Offering (ICO) of alternatieve fondsenwervingsevenement.

 

 • Hash

De output geproduceerd door een hashfunctie nadat een stuk data in kaart is gebracht. Kan ook hashwaarde, hashcode of digest worden genoemd.

 

 • Hashsnelheid

De snelheid waarmee een computer of mijnbouwhardware nieuwe hashes kan berekenen. Gewoonlijk gemeten in hashes per seconde.

 

 • Hoogfrequente handel (HFT)

Een soort algoritmische handel waarbij een groot aantal orders in fracties van een seconde wordt uitgevoerd.

 

 • HODL

Een typo van ‘Hold’ afkomstig van bitcointalk die ook is omgebouwd tot een acroniem voor Hold on for Dear Life – om eigendom van munten te behouden en niet te verkopen.

 

 • Honeypot

Een mechanisme dat in computerbeveiliging wordt gebruikt om ongeoorloofde toegang tot informatiesystemen te detecteren of tegen te gaan.

 

Cryptotermen beginnend met een I

 

 • Iceberg Order

Een voorwaardelijke order om een grote hoeveelheid activa te kopen of verkopen in kleinere vooraf bepaalde hoeveelheden om de totale orderhoeveelheid te verbergen.

 

 • Index

Een financieel instrument dat wordt gebruikt om de prijswaarde van een bepaald actief of mandje van activa te volgen.

 

 • Initial Coin Offering (ICO)

Een fondsenwervingsmethode waarbij het nieuwe project zijn cryptocurrency verkoopt aan investeerders.

 

 • Initial Exchange Offering (IEO)

Een fondsenwervingsmethode ontworpen om het risico voor tokenkopers te verminderen door een vertrouwde tussenpersoon te introduceren tussen het projectteam en de gebruiker.

 

 • Initial Public Offering (IPO)

Deze cryptoterm verwijst naar het moment waarop een particuliere onderneming voor het eerst haar aandelen aan het publiek aanbiedt.

 

 • Integrated Circuit – geïntegreerd circuit (IC)

Een kleine chip, meestal gemaakt van silicium, die een reeks elektronische onderdelen bevat, zoals transistors, weerstanden of condensatoren.

 

 • Interoperabiliteit

Een concept waarbij blockchains compatibel met elkaar kunnen zijn en op elkaars functies en gebruikscases kunnen voortbouwen.

 

 • IOU

Een acroniem dat staat voor “I owe you” en verwijst naar een informeel document dat een schuld erkent die een partij heeft bij een andere partij.

 

 • Isolated marge

Het marginsaldo dat aan een positie is toegewezen. Handelaren kunnen risico’s beheren door het aan elke positie toegewezen bedrag te beperken.

 

Cryptotermen beginnend met een J

 

Cryptotermen beginnend met een K

 

 • Know Your Customer (KYC)

Een standaardprocedure in de financiële sector die bedrijven in staat stelt hun klanten te identificeren en te voldoen aan de KYC AML-wetgeving.

 

Cryptotermen beginnend met een L

 

 • Latency

De tijd tussen het indienen van een transactie bij een netwerk en de eerste bevestiging van aanvaarding door het netwerk.

 

 • Layer 2

Een secundair raamwerk of protocol dat bovenop een bestaand blockchainsysteem wordt gebouwd om een grotere schaalbaarheid te bieden.

 

 • Ledger

Een fysiek boek of een digitaal computerbestand waarin monetaire en financiële transacties worden bijgehouden en geregistreerd.

 

 • Lightning Netwerk

Een tweede laag bovenop een blockchain, die een hogere transactiesnelheid tussen deelnemende nodes mogelijk maakt. Dit is één voorgestelde oplossing voor schaalvergroting.

 

 • Linux

Een populair open-source besturingssysteem, gemaakt in 1991 door Linus Torvalds. Het wordt gebruikt in een breed scala van apparaten over de hele wereld.

 

 • Liquiditeit

De mogelijkheid om een bepaald activum te verkopen of te kopen zonder aanzienlijke schommelingen in de marktprijs van dat activum te veroorzaken.

 

 • Listing

Deze cryptoterm wordt gebruikt voor een toevoeging van een asset aan een beurs, hetzij als een verzoek van het projectteam of als een beslissing van de beurs.

 

Cryptotermen beginnend met een M

 

 • Mainnet

Een volledig ontwikkeld en geïmplementeerd blockchainprotocol waar transacties worden uitgezonden, geverifieerd en geregistreerd.

 

 • Mainnet Swap

Wanneer een munt migreert van een platform van een derde partij zoals Ethereum of een andere token naar een native on-chain token op hun mainnet.

 

 • Maker

Je wordt een “maker” wanneer u een order plaatst en deze niet onmiddellijk wordt verhandeld, dus uw order blijft in het orderboek en wacht tot iemand anders deze later opvult/matcht.

 

 • Malware

Elk softwareprogramma of code die gemaakt is om te infiltreren en opzettelijk schade te veroorzaken aan computersystemen en netwerken.

 

 • Margehandel

Handelen met geleend geld – let op: dit is een strategie met een hoog risico en mag alleen worden gedaan door ervaren beleggers.

 

 • Marktkapitalisatie

De totale handelswaarde van een bepaalde munt – berekend door het product van het aanbod van de munt door de huidige prijs.

 

 • Markt Momentum

Het vermogen van een bepaalde markt om een voortdurende stijging of daling van de prijs binnen een bepaald tijdsbestek te handhaven.

 

 • Marktorder

Wanneer een nemer het beste beschikbare bod of de beste beschikbare vraag voor een cryptocurrency kiest, waarbij hij de prijs en de hoeveelheid neemt die beschikbaar zijn in het orderboek.

 

 • Masternode

Nodes op een netwerk die vaak een minimumbedrag van een bepaalde munt staken om toegang te krijgen tot staking beloningen.

 

 • Maximaal aanbod

Verwijst naar het maximum aantal munten of tokens dat ooit zal worden gecreëerd voor een bepaalde cryptocurrency.

 

 • Mempool

Het mechanisme van een node om onbevestigde transacties bij te houden die de node heeft gezien (maar die nog niet aan een blok zijn toegevoegd).

 

 • Merged Mining

Het tegelijkertijd delven van twee of meer cryptocurrencies, zonder dat dit ten koste gaat van de algehele mijnbouwprestaties.

 

 • Merkleboom

Een manier om grote hoeveelheden gegevens te organiseren en structureren, zodat ze eenvoudiger te verwerken zijn. Een op hash gebaseerde gegevensstructuur.

 

 • Metagegevens

Gegevens die informatie bevatten over andere gegevens, zoals informatie over kenmerken van een specifieke transactie.

 

 • Mining – mijnbouw

De verificatie van transacties op een blockchain-netwerk, waarbij transacties worden toegevoegd als ingangen in het grootboek van de blockchain.

 

 • Mining company – Mijnbouwbedrijf

Een verzameling van vele miners, vaak in een opslagplaats of groot datacenter gewijd aan het delven van cryptocurrencies.

 

 • Monetair beleid

Verwijst naar het beleid dat autoriteiten creëren en aannemen om de geldhoeveelheid en rentetarieven van een land te controleren.

 

 • Moon – Maan

Een informele cryptoterm die wordt gebruikt om een cryptocurrency of andere activa te beschrijven die een sterke opwaartse markttrend doormaakt.

 

 • Multisignature

Dit is een cryptoterm voor een wallet die vereist dat een andere partij een transactie autoriseert voordat deze naar het netwerk wordt uitgezonden.

 

Cryptotermen beginnend met een N

 

 • Node

Een deelnemer aan een blockchain-netwerk die communiceert met andere deelnemers om de veiligheid en integriteit van het systeem te waarborgen.

 

 • Non-fungible token – Niet-fungibele token (NFT)

Een type cryptografisch token dat een uniek digitaal of reëel actief vertegenwoordigt en niet inwisselbaar is.

 

 • Nonce

Een arbitraire string of getal voor eenmalig gebruik, gegenereerd voor verificatiedoeleinden om te voorkomen dat transacties uit het verleden worden nagespeeld.

 

Cryptotermen beginnend met een O

 

 • Off-chain

Transacties die buiten een bepaald blockchain-netwerk plaatsvinden, die later kunnen worden gerapporteerd of samengevoegd voordat ze bij de hoofdketen worden ingediend.

 

 • Offshore rekening

Een rekening die geregistreerd is in een ander rechtsgebied dan dat van het staatsburgerschap van de houder.

 

 • One Cancels the Other Order (OCO)

Een paar orders die gelijktijdig worden aangemaakt, maar het is slechts mogelijk dat één van hen wordt uitgevoerd.

 

 • Open-Source Software (OSS)

Software die wordt vrijgegeven onder een licentie die iedereen de mogelijkheid en het recht geeft om het vrij te gebruiken, bij te werken en te verspreiden.

 

 • Oracle

Dit is een cryptoterm voor Een gegevensbron of feed van een derde partij die wordt gebruikt voor het bepalen van uitkomsten voor smart contracts oftewel slimme contracten

 

 • Orderboek

Een elektronische lijst van uitstaande koop- en verkooporders voor een specifiek actief op een beurs of marktplaats.

 

 • Orphan block – Weesblok

Een blok waarvan het moederblok onbekend is, gevormd in oudere versies van Bitcoin Core, waar vooroudergegevens niet nodig waren.

 

Cryptotermen beginnend met een P

 

 • Papieren wallet

Dit is een cryptoterm voor een stuk papier waarop een cryptocurrency-adres en de bijbehorende privésleutel fysiek worden afgedrukt.

 

 • Passief Beheer

Een beleggingsstrategie die niet vertrouwt op een actieve blootstelling aan de markt, maar eerder een bestaande economische index volgt.

 

 • Peer-to-Peer (P2P)

Wanneer twee of meer computers met elkaar verbonden zijn en werklast of middelen delen zonder afhankelijk te zijn van een gecentraliseerde server.

 

 • Paired valuta – gekoppelde valuta

Een valuta waarvan de prijs ontworpen is om gelijk te blijven aan een aangewezen activum. Bijvoorbeeld: 1 USDT is gekoppeld aan 1 USD. Ook wel een stablecoin genoemd.

 

 • Phishing

Een kwaadwillige aanval waarbij een slechte actor probeert de gegevens van een gebruiker te verkrijgen om zo ongeoorloofde toegang tot zijn account te krijgen.

 

 • Plasma

Een oplossing voor het schalen van Ethereum buiten de keten om, die Etherum in staat kan stellen de capaciteit van transacties per seconde sterk te verhogen.

 

 • Ponzi-regeling

Een cryptoterm voor een scam waarbij het geld van nieuwe investeerders wordt gebruikt om aan eerdere investeerders beloofde rendementen uit te betalen. Investeer hier niet in.

 

 • Prijsactie

De prijsbewegingen van een financieel actief in de loop van de tijd. Op een grafiek uitgezet, kan het door traders gebruikt worden om trade setups te identificeren.

 

In cryptocurrency is een private key een lang nummer dat gebruikers in staat stelt transacties te ondertekenen en ontvangende adressen te genereren.

 

 • Private verkoop

Een investeringsronde in een vroeg stadium voor strategische investeerders met een aanzienlijk bedrag aan investeerbare middelen.

 

 • Progressieve webapplicatie (PWA)

Een applicatie die tot stand komt door het gebruik van moderne webtechnologieën en de basiswebstandaarden volgt.

 

 • Proof of Stake (PoS)

Een consensusmechanisme dat blockvalidators beloont naargelang de hoeveelheid munten die ze op het spel hebben staan.

 

Cryptotermen beginnend met een Q

 

Cryptotermen beginnend met een R

 

 • Race attack – Race aanval

Wanneer twee transacties worden aangemaakt met dezelfde fondsen op hetzelfde moment, met de bedoeling om die fondsen twee keer uit te geven.

 

 • Ransomware

Een soort malware die uw computer overneemt en dreigt bestanden te vernietigen of openbaar te maken tenzij er losgeld wordt betaald.

 

 • Rekt

Een slang cryptoterm die wordt gebruikt om iemand of iets aan te duiden dat is vernietigd of een catastrofale mislukking heeft ondergaan en een synoniem voor geliquideerd

 

 • Relatieve Sterkte Index (RSI)

Een technische indicator die het marktmomentum meet en gebruikt wordt om overbought en oversold condities te identificeren.

 

 • Resistance – weerstand

Een cryptoterm in Technische Analyse (TA). Wanneer een stijgende prijs weerstand vindt. Meestal in vergelijking met vorige highs.

 

 • Rendement op investering (ROI)

Een maatstaf die wordt gebruikt om de efficiëntie van een investering te beoordelen. De verhouding tussen nettowinst en nettokosten.

 

 • Roadmap

Een techniek voor bedrijfsplanning waarbij de korte- en langetermijndoelstellingen van een bedrijf worden uiteengezet binnen een flexibel geschatte tijdlijn.

 

 • Routingaanval

Een aanval op het niveau van de Internet Service Provider om de uptime of de deelname aan een web-enabled systeem, zoals een blockchain, te beïnvloeden.

 

 • Rug pull

Een rug pull in de crypto-industrie is wanneer een ontwikkelingsteam plots een project verlaat en al zijn liquiditeit verkoopt of verwijdert.

 

Cryptotermen beginnend met een S

 

 • Satoshi

De kleinste eenheid van een bitcoin, zoals gedefinieerd door het Bitcoin-protocol. Het is gelijk aan een honderdmiljoenste van een bitcoin of 0,00000001 BTC.

 

 • Satoshi Nakamoto

Het pseudoniem van de bedenker of bedenkers van het bitcoinprotocol en de whitepaper.

 

 • Saved Activa Fund – Beveiligd activafonds voor gebruikers (SAFU)

Secure Asset Fund for Users is een noodverzekeringsfonds. Op 3 juli 2018 kondigde Binance het Secure Asset Fund for Users aan.

 

 • Securities and Exchange Commission (SEC)

Een onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regulering van de effectenmarkten.

 

 • Segregated Witness – Gesegregeerde Getuige (SegWit)

Een proces waarbij de transactie handtekeningen gescheiden worden van bitcoin transacties. Waardoor meer transacties in één blok passen.

 

 • Sell wall

Een zeer groot limiet verkooporder of een cumulatie van verkooporders op hetzelfde prijsniveau in een orderboek voor een actief.

 

 • Sentiment

De algemene houding van een gemeenschap ten opzichte van een cryptocurrency of binnen investeerders ten opzichte van een bepaalde financiële markt.

 

 • Sharpe Ratio

Een in 1966 gecreëerde ratio die investeerders en economen gebruiken om het potentiële rendement van investeringen (ROI) te beoordelen.

 

 • Smart Contract – slim contract

Geautomatiseerde contracten die bepaalde acties in gang zetten wanneer voldaan wordt aan vooraf bepaalde voorwaarden. Het werkt als een ‘Als…dan’-voorwaarde, bijvoorbeeld dat aan voorwaarde C is voldaan voordat geld van A naar B kan worden overgemaakt.

 

 • Source code – broncode

Computercode, die verantwoordelijk is voor het definiëren hoe software zal functioneren op basis van een lijst van instructies en verklaringen.

 

 • Stablecoin – stabiele munt

Een type cryptocurrency dat ontworpen is om een stabiele waarde te behouden, in plaats van grote prijsveranderingen te ondergaan.

 

 • Staking Pool – stakingspool

Een pool waarin belanghebbenden hun staking power combineren om hun kans op succesvolle validatie van een nieuw blok te vergroten.

 

 • Supply Chain (Toeleveringsketen)

Een netwerk van mensen en bedrijven die betrokken zijn bij het maken en distribueren van een bepaald product of het bedienen van een bepaalde klant.

 

 • Support

Een cryptoterm in Technische Analyse (TA). Wanneer een prijs die aan het dalen is “steun” vindt. Gewoonlijk vergeleken met dieptepunten.

 

Cryptotermen beginnend met een T

 

 • Taker (nemer)

De ’taker’ is iemand die besluit een order te plaatsen die onmiddellijk wordt gematcht met een bestaande order in het orderboek.

 

 • Ticker

Het handelssymbool of de verkorte naam (meestal in hoofdletters) die verwijzen naar een munt op een handelsplatform. Bijvoorbeeld: BNB

 

 • Token

Tokens (niet te verwarren met munten) zijn digitale eenheden die op een blockchain worden uitgegeven. Ze kunnen waarde bevatten of worden ingewisseld voor activa.

 

 • Token Lockup

Token lockup of vesting periode verwijst naar de tijdspanne waarin tokens of munten niet mogen worden overgedragen of verhandeld.

 

 • Token verkoop

De uitgifte van tokens in ruil voor een andere cryptocurrency. Ook wel een Initial Coin Offering genoemd.

 

 • Totaal aanbod

Deze cryptoterm verwijst naar het aantal munten of tokens dat momenteel bestaat en ofwel in omloop is of op een of andere manier opgesloten zit.

 

 • Transacties Per Seconde (TPS)

Het aantal transacties dat een blockchain-netwerk per seconde kan verwerken.

 

 • Turing Compleet

Een machine die, gegeven genoeg tijd en geheugen samen met de nodige instructies, elk computationeel probleem kan oplossen, hoe complex ook.

 

Cryptotermen beginnend met een U

 

 • Unit of Account – accounteenheid

Een van de primaire eigenschappen van geld. Maakt het mogelijk de waarde van verschillende dingen te meten en te vergelijken.

 

 • Unspent Transaction Ouptut (UTXO) – Niet-uitgegeven transactieoutput

Een output die in een transactie wordt gecreëerd en waarnaar in een toekomstige transactie moet worden verwezen om geld uit te geven.

 

Cryptotermen beginnend met een V

 

 • Verificatiecode

Code die naar een tweede apparaat wordt gestuurd om de identiteit te controleren van iemand die inlogt op een account. Gebruikt voor twee-factorauthenticatie

 

 • Virtuele machine

Een geëmuleerd computersysteem, of een gedistribueerd systeem dat is ontworpen om de kenmerken van de architectuur van een computer na te bootsen.

 

 • Vladimir-club

Een cryptoterm die wordt gebruikt om iemand te beschrijven die 1% van 1% (0,01%) van de maximale voorraad van een cryptocurrency heeft verworven.

 

 • Volatiliteit

Hoe snel en hoeveel de prijs van een actief verandert. Berekend in termen van standaardafwijkingen in het jaarlijkse rendement van een actief over een bepaalde periode.

 

 • Volume

Een meting van het aantal individuele eenheden van een actief dat gedurende een bepaalde tijd op een markt in andere handen is overgegaan.

 

Cryptotermen beginnend met een W

 

 • Waardeopslag

Een goed, activa of valuta dat kan worden opgeslagen, teruggehaald en op een toekomstige datum kan worden uitgewisseld, zonder dat het in waarde daalt.

 

 

 • Wallet

Wordt gebruikt om cryptocurrencies te verzenden en te ontvangen. Verschillende types zijn software wallets, hardware wallets, en papieren wallets.

 

 • Weak Hands – zwakke handen

Weak hand oftewel zwakke handen is een cryptoterm die verwijst naar handelaars of beleggers die het vertrouwen missen om hun activa vast te houden of om hun handelsplannen te volgen.

 

 • Web 1.0

De eerste iteratie van het web, toen gegevens voornamelijk alleen-lezen pagina’s waren die met hyperlinks met elkaar verbonden waren. Ook bekend als het “alleen-lezen” web.

 

 • Wei

Deze cryptoterm staat voor de kleinst mogelijke denominatie van ether (ETH), de munteenheid die gebruikt wordt op het Ethereum-netwerk. Wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar gasprijzen.

 

 • Whale – walvis

Een individu of organisatie die een grote hoeveelheid Bitcoins of andere cryptocurrency bezit, waardoor ze de markten kunnen beïnvloeden.

 

 • Whitelist

Een lijst van toegestane of vertrouwde personen, computerprogramma’s of cryptocurrency adressen in relatie tot een dienst of evenement.

 

 • Wick

Een lijn op een candlestick grafiek die wordt gebruikt om aan te geven waar de prijs van een actief fluctueert ten opzichte van de openings- en slotkoers.

 

 • Wrapped Ether (WETH)

ERC-20 token dat Ether vertegenwoordigt in een 1:1 verhouding. Het stelt gebruikers in staat om ETH te verhandelen naar ERC-20 tokens op gedecentraliseerde platforms.

 

Cryptotermen beginnend met een X

 

Cryptotermen beginnend met een Y

 

Cryptotermen beginnend met een Z

 

 • Zero Knowledge Proofs

Bewijzen om te verifiëren dat transacties geldig zijn zonder enige informatie over deze transacties te onthullen, waardoor de transactie privacy biedt terwijl de legitimiteit behouden blijft.

 

 

 

You may also like

Leave a Comment