crypto-inzichten.nl

Crypto-regulering een goede zaak?

by crypto-inzichten.nl

Alle bestaande industrieën konden verder ontwikkelen doordat er meer regulering kwam. Zo kan crypto-regulering ook goed zijn voor de cryptomarkt. De markt zou hierdoor aanzienlijk kunnen groeien.

Regulering is de bouwsteen voor verdere ontwikkeling

Zouden we kunnen leven in een wereld zonder regels? In theorie wel – we kunnen leven met een afwezigheid van overheid, en inderdaad deden onze vroege voorouders dat ook. In zijn uiterste vorm heet dit anarchie – een toestand van wanorde en wetteloosheid.

Maar willen we verder blijven ontwikkelen dat is regulering van cruciaal belang voor ontwikkeling. We hebben regulering, structuren en regels nodig om een positieve cultuur te bevorderen. In de loop van de geschiedenis hebben we gezien dat elke zich ontwikkelende industrie een reguleringsproces heeft doorgemaakt. De meest gereguleerde industrieën zijn die welke de meeste schade kunnen aanrichten.

Neem het geval van de farmaceutische industrie – nu zwaar gereguleerd, zodat over de hele wereld mensen kunnen vertrouwen op betaalbare en veilige geneesmiddelen om hun gezondheid te beschermen. Vóór regulering had je opportunistische oplichters die frauduleuze kuren verkochten aan goedgelovige burgers.

Onderwijs is een ander voorbeeld waar regelgeving ervoor zorgt dat verschillende instellingen dezelfde hoge normen aanhouden, om vertrouwen in de hele sector te wekken. Voedselvoorziening en hygiëne zijn ook zwaar gereglementeerd, om een menselijke basisbehoefte veilig te stellen. In deze industrieën en in talloze andere heeft regelgeving positieve voordelen gehad.

Crypto-regulering

Debat over crypto-regulering

Momenteel woedt dit debat rond crypto-regulering. Tesla CEO Elon Musk werd onlangs gevraagd of de Amerikaanse overheid betrokken moet worden bij het reguleren van de crypto-ruimte. ‘Het is denk ik niet mogelijk om crypto te vernietigen, maar het is wel mogelijk voor regeringen om de vooruitgang ervan te vertragen,’ zei hij. ‘Ik zou zeggen: ‘Doe niets”.

De hele crypto-wereld wordt gedreven door één woord – vrijheid. Het simpele feit dat regeringen geen toegang hebben tot je portemonnee is al een enorme winst als het op vrijheid aankomt. Het betekent echter niet dat crypto voor criminele doeleinden gebruikt mag worden en dat het imago ervan verpest mag worden door een minderheid die het gebruikt voor witwassen of misdaad.

Dit is vooral het geval op opkomende markten, waar we zowel het systeem als de consument moeten beschermen. Kijk naar de arbeidsrechten in plaatsen als Cambodja, die zonder sterke regelgeving zeker achteruit zouden gaan. Hier werkt de regulgeving ondersteunend voor economische groei en vrijheid. Ervoor zorgen dat de cryptosector transparant, duidelijk en gezagsgetrouw is, is dan ook de sleutel tot het behoud van vrijheid. Crypto-regulering kan dus ook zorgen voor meer vrijheid. 

Waarom kan crypto-regulering goed zijn?

Crypto-regulering EU

Tot nu toe was de cryptomarkt het nieuwe Wilde Westen was. Als we dit willen veranderen en deel willen gaan uitmaken van het gerenommeerde financiële kader, dan moeten we accepteren dat een crypto-regulering een noodzakelijk onderdeel is van het volwassen worden. Bovendien is het goed dat de crypto industrie actief het voortouw hierin gaat nemen en zich gaat richten op de positieve effecten die een crypto-regulering kan hebben.

Neem als voorbeeld technologiebedrijven. Het feit dat technologiebedrijven data verzamelen zonder beperkingen heeft geleid tot de invoering van de AVG en soortgelijke wetten. Als ze zich nu niet aan de regels houden, zijn ze gebonden aan het opgelegde kader en hoge boetes. Als technologiebedrijven verantwoordelijker omgaan met gegevens van klanten en regelgevers, kunnen de opgelegde beperkingen veel lichter zijn.

Samenwerken met regelgevers is de sleutel tot het behoud van vrijheid. Vrijheid is in feite keuze. Vroeger konden bedrijven kiezen wat ze met gegevens deden. Nu is die keuze weggenomen.

Binance negeerde crypto-regulering te lang en kijk wat er gebeurde – het is nu in veel economieën verboden terwijl beschuldigingen van belastingfraude en witwassen onderzocht worden. Crypto-regulering  zal hoe dan ook komen als de crypto- industrie groeit. Daarom is het beter deze te verwelkomen. Er zijn er die de industrie helemaal aan banden willen leggen en financiële instellingen willen verbieden in cryptocurrency te handelen, en we spelen hen in de kaart als we niet aan tafel komen en ons verantwoordelijk gedragen.

Dialoog aangaan met regelgevers

Een dialoog aangaan met de regelgevers over crypto-regulering is de manier om vrijheidskeuze te behouden. Als we willen dat de crypto industrie vooruitgang boekt, is er eigenlijk maar één weg: regulerende instanties helpen om de crypto-regulering vorm te geven.

Twintig jaar geleden vermeldden slechts een handvol landen het woord “internet” in de wetgeving. Vandaag hebben de meeste rechtsstelsels zich aangepast aan de nieuwe verbonden wereld. Hetzelfde zal gebeuren met crypto, of we dat nu willen of niet. De sleutel is om dit proces te leiden en het goed te laten verlopen. Dialoog, discussie en debat gevoed door een geïnformeerde mening is dus de enige manier om vooruit te komen.

Dit zal inhouden dat we contact moeten leggen met beleidsmakers in het VK, de EU en de VS, samen met regeringen in andere delen van de wereld waar mijnbouw en crypto-verwerking momenteel gevestigd is.

Hoe zou goede crypto regelgeving er dan uitzien?

Cryptocurrencies zijn op dit moment grotendeels ongereguleerd in de EU. De door de Europese Commissie voorgestelde verordening betreffende markten voor crypto-activa (MiCA) ligt bij het Europees Parlement. Ze zal deel uitmaken van de digitale financieringsstrategie van de EU en zal waarschijnlijk een aanzienlijke invloed hebben op de werking van de cryptomarkt in de EU.

Ook hier is het nuttig dat deskundigen helpen deze crypto regelgeving vorm te geven. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat crypto geen veilige haven wordt voor het witwassen van geld, criminele fondsen of andere snode activiteiten.

We kunnen verwachten dat crypto regelgeving de bescherming van consumenten en beleggers, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit bevordert, wat leidt tot een grotere legitimering van de sector. Deze synergie zal nieuwe investeerders aantrekken en crypto in staat stellen uit te breiden naar de mainstream.

Na verloop van tijd zal dit leiden tot een grotere legitimiteit van de sector. Op hun beurt zullen de beste exploitanten naar de top stijgen en winstgevender worden, waarbij louche concurrenten van de markt zullen verdwijnen.

Crypto regelgeving is de volgende grens voor crypto – het is een teken van het succes van onze industrie. We moeten er niet bang voor zijn, maar in plaats daarvan regelgeving omarmen als de volgende fase in de ontwikkeling van crypto eindigt.

You may also like

Leave a Comment