crypto-inzichten.nl

Crypto investeren vs crypto trading: Wat is het verschil?

by crypto-inzichten.nl

Wil je beginnen met crypto investeren? Of doe je liever aan crypto trading? Beide beogen winst te maken, maar ze jagen dat doel op verschillende manieren na. Ken je het verschil tussen de twee vormen? In dit artikel hebben we de belangrijkste verschillen tussen crypto investeren en crypto trading voor je op een rijtje gezet. Zo kun je beslissen welke strategie beter bij je past.  

Bekende crypto investeerders en crypto traders

Laten we eens kijken naar een aantal prominente crypto traders en crypto investeerders. Allen hebben in hun leven een enorme hoeveelheid rijkdom vergaard, maar op verschillende manieren.

Warren Buffett en Ray Dalio staan bekend om hun consequente winst uit hun beleggingen op de lange termijn. Crypto traders als George Soros en Paul Tudor Jones vertrouwen op frequentere koop- en verkoopstrategieën, die de handel bepalen.

 

Wat is crypto investeren?

Crypto investeren is een strategie om geld te verdienen met cryptocurrencies door crypto-activa te kopen en vast te houden met de hoop dat hun waarde in de toekomst zal stijgen.

Crypto investeren wordt ook wel HODLing genoemd, een spelfout van “holding” die sindsdien aanslaat. Bij het crypto investeren gaat het om het kopen en vasthouden van posities over langere tijdshorizonten, vaak ongeacht prijs- en marktschommelingen op korte termijn.

HODLers, zoals crypto investeerders genoemd worden, kopen cryptocurrencies waar ze fundamenteel in geloven en houden ze vol vertrouwen vast. Ze rekenen erop dat de waarde van hun bezit op lange termijn zal stijgen, en maken zich minder zorgen over timing van de markt.

Timing van de markt verwijst naar het kopen of verkopen van een belegging op basis van het voorspellen van het beste instap- of uitstappunt. Het is alsof je gelooft dat je een kristallen bol hebt die je kan vertellen welke kant de markt op zal gaan. Met dat vertrouwen zou je bereid zijn te wachten op lagere instapniveaus in een belegging of hogere verkoopniveaus.

Het timen van de markten is in elke activaklasse een uitdaging, laat staan in volatiele markten zoals cryptocurrencies, waar prijsschommelingen snel gebeuren. Het gevaar van wachten om de markt te timen betekent dat je in plaats daarvan een trade helemaal kunt missen.

Over het algemeen proberen lange-termijn beleggers markten niet te timen of te profiteren van trends.

Crypto investeren (HODL) vs crypto trading: Wat is het Verschil?

Zoals gezegd zijn crypto investeren en crypto trading met elkaar verweven. Maar soms worden de twee termen terloops en door elkaar gebruikt. Immers, crypto traders kunnen investeringen doen, en crypto beleggers kunnen handelstransacties aangaan om activa te kopen en te verkopen. Het verschil tussen crypto investeren en crypto trading handelen kan enigszins genuanceerd zijn.

Om te beslissen welke strategie je het beste kunt volgen, analyseren we de verschillen, aan de hand van een paar belangrijke factoren.

Wil je liever ook een uitstekende en waardevolle Day Trading Masterclass doen? In slechts 12 uur leer je alles over crypto day trading. De cursus is voor beginners & gevorderen! Bij de prijs zit toegang tot dagelijkse live trading sessies en een toegang tot een waardevolle community inbegrepen. Meld je nu aan! Door hier te klikken.  

 

 

Investeringsperiode

Crypto investeren

Een cruciaal verschil tussen crypto trading en crypto investeren is het tijdsbestek. Crypto investeren is typisch een langetermijnstrategie. Crypto investeerders of HODLers geloven in de levensvatbaarheid van hun munten op lange termijn. Ze minimaliseren het handelen op de korte-termijn prijsbewegingen van cryptocurrencies.

Een typische belegger zal een cryptocurrency actief kopen op basis van zijn langetermijn potentieel, met de hoop het na periodes van misschien wel jaren voor een mooie winst te verkopen.

 

Crypto trading

Crypto handel is een korte-termijn strategie. De handel maakt gebruik van de kortstondige volatiliteit van prijsveranderingen van crypto-activa om winst te maken. Typische handelstijden variëren van minuten tot dagen.

Hoewel de beloningen sneller zijn, vergt het handelen in crypto veel inspanning. Voor wie er werk in heeft gestoken (en misschien een beetje geluk), kan het handelen in cryptocurrency heel winstgevend zijn door de hoge volatiliteit van de cryptocurrency markt.

 

Handelsfrequentie

Een ander belangrijk verschil tussen crypto investeren en crypto trading is hoe vaak transacties worden uitgevoerd. De handelsfrequentie houdt rechtstreeks verband met de periode van een investering. Hoe langer een investeringsperiode is, hoe lager de handelsfrequentie.

Zoals verwacht hebben crypto investeerders meestal een lage handelsfrequentie omdat ze de neiging hebben hun activa aan te houden zonder te verkopen. Deze beleggers proberen beleggingsdoelen te bereiken die zich over een paar jaar kunnen uitstrekken.

Crypto traders, daarentegen, handelen vaak. Dit komt omdat ze voortdurend naar de marktprijsbeweging kijken voor kansen om winst te maken, hoe klein ook. Deze hoge frequentie maakt de handel mogelijk lucratiever, maar het is riskanter en vereist voortdurende controle van de markt.

 

Risicoprofiel

Cryptocurrencies zijn inherent volatiel en dus risicovol. Je moet het risico begrijpen als je van plan bent je aan beleggingen in cryptocurrencies te wagen. Risicotolerantie verwijst naar de mate van risico die een belegger bereid is te nemen. Bedenk dat een hoger risico mogelijk ook samenhangt met grotere beloningen.

Hoewel cryptocurrencies, of je nu handelt of belegt, berucht zijn vanwege de hoge volatiliteit, kunnen investeerders en traders onderscheiden worden naar hun risicobereidheid.

In het algemeen kan het zijn dat crypto investeerders minder risicotolerantie hebben omdat ze het prettiger vinden hun investering met rust te laten. Het idee is dat de ups en downs van de prijs van een munt na verloop van tijd afvlakken, maar toch een opwaartse trend volgen.

Traders echter hebben de neiging te gedijen op het risico, omdat crypto trading gepaard kan gaan met het veelvuldig nemen van risico’s. Traders kunnen geld verdienen door de hoge volatiliteit van kortetermijn cryptoprijzen uit te buiten. Maar ze kunnen evengoed dramatisch verliezen als ze op het verkeerde paard wedden.

Margin trading, de praktijk van het lenen van geld van andere partijen om te traden, verhoogt het risico voor traders aanzienlijk omdat ze veel meer dan hun oorspronkelijke geld kunnen verliezen. Toch blijft risicobeheer van cruciaal belang, vooral op de cryptomarkt.

crypto investeren en crypto trading

Handelsstrategieën

Hier zijn de belangrijkste handelsstrategieën op de cryptocurrency markten:

Day trading: Daytraders sluiten transacties binnen een dag af en houden zelden overnight posities aan. Ze houden de markt voortdurend in de gaten om te profiteren van intraday prijsbewegingen. De tijdsduur voor elke handel varieert van minuten tot uren.

Scalping: Scalping omvat het kopen en verkopen van munten op minimale prijsbewegingen. Scalpers zijn de meest actieve traders en voeren meerdere transacties uit om met elke transactie een kleine winst te maken, die aan het eind van de dag flink kan oplopen. Scalping trades zijn van korte duur, minuten of zelfs seconden. Scalpers doen dagelijks veel transacties en proberen een winst af te romen zonder posities lang aan te houden.

Momentum trading Momentum traders voeren trades uit op basis van recente prijstrends. Ze springen op een prijstrend in, kopen laag in een opwaartse trend en verkopen als de prijs het momentum breekt, en omgekeerd. Ze willen profiteren van bredere uptrends en downtrends, in de hoop dat de richting van het activum zijn momentum zal behouden. Momentum traders moeten een vrij goed gevoel voor timing hebben en de markt kunnen lezen. Een momentum trade kan een uur tot weken duren om in te stappen en uit te stappen.

Swing Trading: Deze techniek maakt gebruik van de korte-termijn prijsschommelingen van een munt, waarbij een trade meestal tussen een dag en een paar weken duurt. Swing traders gebruiken technische analyse om grote bewegingen in muntprijzen in een bepaalde richting in een korte periode te voorspellen. Het tijdsbestek voor een trade is meestal wat langer of op middellange termijn dan dat voor een momentum trade.

 

Handelsanalyse

Handelsanalyse is een hulpmiddel dat traders gebruiken om investeringen te evalueren en winstgevende handelsmogelijkheden op te sporen, vaak door verschillende factoren in overweging te nemen of historische trends te analyseren. Het is van cruciaal belang om gezonde investeringsbeslissingen te nemen en de juiste cryptocurrency activa te kiezen.

Er zijn twee basissoorten handelsanalyse: fundamentele analyse en technische analyse.  Fundamentele analyse is een aanpak die crypto investeerders gebruiken om de intrinsieke waarde van een crypto-activa vast te stellen.

Crypto investeerders vertrouwen op fundamentele analyse omdat ze rekenen op de levensvatbaarheid van een munt op lange termijn. De fundamentele analyse beoordeelt in de eerste plaats het lange-termijn potentieel van een munt door een intrinsieke waarde of waarde voor het activum vast te stellen. Daarbij kunnen verschillende maatstaven worden gebruikt, zoals het analyseren van het project en het team of van het gebruik en de adoptiegraad van cryptocurrency.

Crypto traders onderzoeken de prijsrichting en marktpositionering. Daardoor gebruiken ze vaak technische analyse. Technische analyse behelst het voorspellen van toekomstige prijzen door historische analyse van prijsgegevens, met behulp van prijsindicatoren en grafiekinstrumenten.

Kortetermijn prijsbewegingen in crypto kunnen erg onvoorspelbaar zijn. Daarom moet een trader diepgaande kennis hebben van technische analyse om te proberen de markt te timen en te profiteren van de prijsvolatiliteit.

Dit is een belangrijk verschil met beleggen in cryptocurrency, en het is de reden dat ervaren traders zich meer op hun gemak voelen bij veelvuldig handelen. Traders baseren hun koop- en verkoopbeslissingen vaak op technische analyse, wat een herhaalbare strategie kan zijn.

 

 

Jaarlijkse opbrengsten/kapitaalgroei

Als het om prestaties gaat, kunnen zowel het crypto investeren als het crypto trading geëvalueerd worden in termen van jaarlijkse opbrengsten of kapitaalgroei. De jaarlijkse opbrengst meet hoeveel een belegging elk jaar gegroeid is.

Bij crypto trading moeten de crypto traders rekening houden met transactiekosten gezien de hoge frequentie van een transactie die ze doen. Dit kan hun rendement temperen. Het bepalen van hun rendement kan aanzienlijk meer berekeningen vergen vanwege het grote aantal transacties dat ze hebben uitgevoerd.

Beleggers die minder veranderingen of bijwerkingen in hun portefeuilles hebben, kunnen hun jaarrendement vaak berekenen door de complexe factoren buiten beschouwing te laten. Het werkelijke verschil in kapitaalgroei hangt gewoon af van de gekozen beleggingen en transacties.

 

Prijsstijging is de meest rechtlijnige manier om winst te maken; het verwijst naar de stijging van de cryptocurrency prijzen. Een voorbeeld is Bitcoin kopen tegen een prijs van $ 1.000 en wachten tot hij in prijs is gestegen tot $ 5.000 voor je hem verkoopt, wat je een winst van $ 4.000 oplevert.

 

Dividenden daarentegen is een concept dat te maken heeft met aandelen, waarbij aandeelhouders recht hebben op geld dat door de onderneming wordt gegenereerd, in verhouding tot de hoeveelheid aandelen die ze bezitten. In de wereld van de cryptocurrencies bieden sommige projecten dividenden aan muntbezitters uit de opbrengsten die ze hebben gegenereerd. Het is een vorm van winstdeling om de stimulans voor investeerders te vergroten om hun munt voor de lange termijn vast te houden.

 

Token Burns: Een andere vorm van ‘dividenden’ die uniek is voor de cryptocurrency markt zijn muntverbrandingen, die verwijzen naar de opzettelijke vernietiging van munten door de projecten, om het totale muntaanbod te verminderen en de waarde van de muntprijs te verhogen.

 

Hard Forks is een verschijnsel waarbij een munt zich in tweeën splitst en investeerders die de oorspronkelijke munt bezitten recht zouden hebben op ‘gratis munten’ die als gevolg van de splitsing ontstaan. Een voorbeeld is Bitcoin Cash (BCH), een project dat zich afsplitste van Bitcoin (BTC). Na de hard fork splitsing kregen houders van BTC automatisch BCH bijgeschreven in hun Bitcoin portemonnee. Dit kan ook aangeduid worden als ‘gratis munten’.

 

Airdrops zijn een nieuwe manier voor sommige projecten om hun munten gratis aan het grote publiek uit te delen, eerder voor publiciteits- en marketingdoeleinden dan om fundamentele economische redenen.

Voor traders zijn ze vooral begaan met de prijsbewegingen van munten om hun in- en uitstappunten te timen. Daarom is prijsstijging het belangrijkste doel voor traders om geld te verdienen.

Omdat crypto trading op de korte termijn gericht zijn en actief zijn op de markt, zouden ze op elke gelegenheid springen om geld te verdienen, vooral in gevallen van hard forks en airdrops, alleen maar om gratis munten te krijgen en die meteen op een beurs te verkopen om de winst te realiseren.

Alternatieven om geld te verdienen met crypto

Crypto trading en crypto investeren zijn niet de enige manieren om geld te verdienen met cryptocurrencies. Er zijn ook andere alternatieven.

Crypto mining beveiligt blockchains met behulp van het Proof of Work (PoW) mechanisme. Mijnbouwactiviteiten lossen complexe wiskundige problemen op, die transacties verifiëren voor toevoeging aan het openbare grootboek of de blockchain. Mijnbouw vereist deskundigheid en aanzienlijke investeringen in gespecialiseerde mijnbouwapparatuur, en mijnwerkers worden voor hun werk beloond met nieuw gegenereerde munten.

Cloud mining is een manier om cryptocurrency te delven met behulp van cloud computing power. Je hoeft de hardware niet te bezitten of te installeren en de bijbehorende software niet te draaien. Firma’s die cloud mining diensten aanbieden stellen je in staat een account te openen en tegen betaling op afstand crypto te delven. Je neemt deel aan een mijnbouwpool door een bepaalde hoeveelheid “hash power” te kopen en verdient een deel van de winst (evenredig met de hoeveelheid hash power waarvoor je betaalde).

Staken is ook een goede manier om geld te verdienen met crypto. Beleggers kunnen inkomen creëren door crypto staking, wat verwijst naar het gebruik van digitale activa om een cryptocurrency netwerk te beveiligen. Hierbij worden munten in een wallet gehouden voor Proof of Stake (PoS) netwerken en verdien je een vergoeding voor het gebruik van hun munten als actieve nodes in het netwerk.

Crypto lenen, beleggers kunnen hun munten via uitleenplatforms uitlenen aan andere cryptogebruikers en rente verdienen. Crypto-lenen wordt vergemakkelijkt via DeFiDecentralized Finance (DeFi) neemt het gedecentraliseerde concept van blockchain en past het toe op de wereld van de financiën. Bouw … (Decentralized Finance) toepassingen, peer-to-peer leenplatforms, en beurzen. Deze leningen zijn meestal oververzekerd, wat de veiligheid van de activa van de investeerders verhoogt.

 

Ben je een crypto investeerder of crypto trader?

Crypto trading en crypto investeren zijn verschillende benaderingen om geld te verdienen op de cryptocurrency markt. Beslissen welke van de twee beter voor je is hangt af van je risicobereidheid en je beschikbare tijd.

Als je je op je gemak voelt met het nemen van frequente risico’s en de capaciteit hebt om de markten voortdurend in de gaten te houden, kan crypto trading de juiste strategie voor je zijn.

Geef je de voorkeur aan een meer ontspannen aanpak, dan kun je overwegen om te kiezen voor crypto investeren, ofwel op lange termijn beleggen. Een beetje van beide doen is ook een optie.

 

Afsluitend woord

De cryptocurrency markt is even opwindend als vluchtig, dus ga er voorzichtig mee om. Begrijp de belangrijkste verschillen tussen crypto investeren en crypto trading voor je beslist welke aanpak het beste bij je past.

Uiteindelijk heeft een slimme crypto belegger de neiging de verschillende delen van marktcycli te herkennen om te profiteren van de marktomstandigheden en HODL in de hoop op een prijsstijging van het activum.

Crypto traders daarentegen hebben de neiging om van een bull of bear markt te profiteren van de korte-termijn prijsbewegingen. Toch moeten zowel crypto beleggers als crypto traders een goed risicobeheersysteem of noodplan inzetten om uit de markt te stappen als de markt in een ongunstige richting gaat.

Begin met crypto investeren of crypto trading

Wil je van start met crypto investeren of crypto trading? Zorg ervoor dat je bij een betouwbare en veilige broker of exchange aan de slag gaat. 

Bitvavo

De goedkoopste crypto broker van Nederland
 • Meer dan 150 cryptomunten
 • Betalen met iDeal
 • Nederlandse klantenservice
 • Geregistreerd bij DNB
 • Ontvang €1000 handelskorting
 • Rating: 9,5
Favoriet

Binance

Grootste crypto exchange ter wereld
 • Meer dan 350 cryptomunten
 • Kopen, traden en staken
 • Engelstalige klantenservice
 • Veel gebruikersfuncties
 • Max 0,10% handelskosten per transactie
 • Rating: 9,2

Bitcoin Meester

De crypto aanbod van Nederland
 • Meer dan 200 cryptovaluta
 • Betalen met iDeal
 • Nederlandse klantenservice
 • Ingebouwde wallet
 • Tussen de 1% tot 2% per transactie
 • Rating: 9,5

FAQ – Veelgestelde vragen

Een cruciaal verschil tussen crypto trading en crypto investeren beleggen is het tijdsbestek. Crypto investeren  is typisch een lange termijn strategie. Crypto trading maakt gebruik van de kortetermijnvolatiliteit van prijsveranderingen van crypto-activa om winst te maken. Typische crypto trading tijd frames variëren van minuten tot dagen.

Crypto day trading kan een geweldige manier zijn om uw cryptoportefeuille te laten groeien. Door de hoge volatiliteit van de cryptomarkt kun je aardig wat geld verdienen met crypto trading. 

Disclaimer: Dit artikel biedt informatie voor educatieve doeleinden. Crypto-inzichten.nl biedt geen advies- of brokersdiensten aan, noch beveelt het specifieke investeringen aan, inclusief aandelen, effecten of cryptocurrencies.

You may also like

Leave a Comment